ἀνασταλήσεται

ἀνασταλήσεται
ἀνασταλάω
make trickle forth
aor subj mid 3rd sg (attic epic ionic)
ἀνασταλάω
make trickle forth
fut ind mid 3rd sg (attic doric ionic aeolic)
ἀ̱νασταλήσεται , ἀνασταλάω
make trickle forth
futperf ind mp 3rd sg (attic doric ionic aeolic)
ἀναστέλλω
send up
fut ind pass 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”